Om du äger et gammalt hus och elen har aldrig blivit bytt, så är det kanske tid till en el renovering. Ledningar, uttag, elektriska delar och andra delar av ditt elsystem åldras över tiden och måste därför bytas ut på en eller annan tidpunkt. Det sägs vanligtvis att när husets el är över 60 år gammalt är det dags för en el renovering. Det är svårt att säga exakt vad en renovering skulle kosta i ditt fall, men vi har tillsammans med en elektriker i Skåne, funnit fram till ett exempel som kan ligga till grund för dig, så att du får en översikt över de kostnader som vanligtvis ingår i en el renovering.

 

I exemplet nedan utgår vi ifrån ett 1 plans radhus på ca. 90 kvadratmeter. Huset byggdes på 1960-talet och har uttag i varje rum samt uttag för belysning.

 

Arbetskostnader: 53 300 SEK

Beräknad arbetstid: 82 timmar

Timlön: SEK 650 / timme

 

Materialkostnader: 18 150 SEK (varav cirka 17 procent är ledningar och andra är lamputtag, uttag, strömbrytare och liknande)

 

Totalt pris: 71 450 SEK

 

Vart någonstans i landet ska el renoveringen ska äga rum betyder mycket för timmeprisen, en elektriker kostar oftast en hel del mera i till exempel Stockholm än vad den kostar i Tomelilla, dvs. vad det genomsnittliga timpriset för en elektriker i ditt område, skiljer sig mycket. Oftast ligger den genomsnittliga prisen mellan 350 och 700 SEK i timmen.

Det kan vara smart at renovera hela huset, till exempel måla om osv. För att man ska kunna utföra en el renovering så behöver man oftast öppna upp i väggar osv. för att få tillgång, så det är en god idé at överväga en komplett renovering av huset.

Behöver du en offert och du bor i Skåne?

Många elektrikerfirmor erbjuder en gratis offert på el renoveringar. Om du bor i Skåne så kan du till exempel få en gratis av denne elektriker som också erbjuder Jour: https://www.norh.se/